No. 26 Yayuan Village, Linglong Street, Lin'an City, Hangzhou, Zhejiang Province, China
Mobile:+8613968033581(Gabie)
Mobile:+8613616534566(Paula)
Email:gabie@dinghechina.com
Email:paula@dinghechina.com